Crossna září

Mořice, malebná ves nedaleko od Hrušky, se 8.9. stala místem dalšího setkání mládeže našeho děkanátu. Událost jsme zahájili společnou mší v kostele sv. Martina a poté jsme se přesunuli na zámek, kde jsme měli chvilku oddychu. Následovala společná hra a debatování ve skupinkách na téma „Boží plány“. Na závěr jsme opustili zámek a opět se… Pokračovat ve čtení Crossna září

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Grilovačka

Každá správná grilovačka začíná mší svatou a podle tohoto pravidla jsme se řídili i my. Letos jsme se jako obvykle po mší přesunuli na faru v Němčicích, kde následoval další program a spousta dobrého jídla. Po chvíli volné zábavy, povídání a hraní her jsme se posunuli k pubkvízu, který se zaobíral velmi širokým spektrem témat… Pokračovat ve čtení Grilovačka

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Spolčo VIP červen

V pátek 16. června se uskutečnilo VIP spolčo. Zahájili jsme ho jako vždy mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Po mši svaté jsme se společně přesunuli na Cyrilometodějské gymnázium, kde pro nás bylo připraveno občerstvení.Následně za námi přijel otec Petr Ryšavý, který je již 25 let farářem v Kojetíně. Jeho přednáška byla… Pokračovat ve čtení Spolčo VIP červen

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Crossna Určice

Na první pátek v červnu jsme se opět setkali na Crossně, akci mládeže děkanátu Prostějov. Tentokrát se konala v Určicích. Nejprve jsme v místním kostele sv. Jana Křtitele prožili mši svatou, kterou sloužil otec Tomáš Strogan. Po mši svaté jsme se odebrali na místní faru. Mohli jsme si při drobném občerstvení neformálně popovídat a poté… Pokračovat ve čtení Crossna Určice

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Spolčo VIP květen

V pátek 19. května se uskutečnilo Spolčo VIP. Začalo jako vždy mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Po mši svaté jsme se přesunuli na Cyrilometodějské gymnázium, kde bylo připraveno občerstvení.Přijeli k nám otec Zdeněk Mlčoch, přerovský kaplan pro mládež, a jeho kolega ze Slovenska otec Blažej Raška. Sešlo se nás poměrně málo, ale jak otec… Pokračovat ve čtení Spolčo VIP květen

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Crossna Brodek

Na první pátek v květnu jsme se opět setkali na Crossně, akci mládeže děkanátu Prostějov. Tentokrát se konala v Brodku u Prostějova. Nejprve jsme v místním kostele Povýšení sv. Kříže prožili mši svatou, kterou sloužil otec Tomáš Strogan. V jeho kázání zaznělo, že máme zajištěné místo v nebi, kam je potřeba „dojít po cestě“, kterou nám Ježíš nabízí.Po mši svaté… Pokračovat ve čtení Crossna Brodek

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Spolčo VIP duben

Setkání jsme začali mší svatou, po které jsme se přesunuli do prostor CMG, kde pro nás měly sestry františkánky z Brna přichystanou přednášku na téma autorita. Tématem přednášky byla autorita, její různé podoby, jaká by autorita měla mít vlastnosti nebo zamyšlení nad tím zdali jsme my připraveni být autoritou, ať už v povolání manželském nebo… Pokračovat ve čtení Spolčo VIP duben

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Crossna Nezamyslice

V pátek 31. 3. 2023 se konala již tradiční Crossna. Tentokrát jsme se sešli v kostele sv. Václava v Nezamyslicích. Crossna začíná mší svatou, ta začala v 19 hodin za doprovodu scholy a varhan.  Po mši jsme se přesunuli na faru, kde jsme měli prostor pro libovolné povídaní si. Následovala hra. Hra spočívala v tom, že se prvně vytvořily… Pokračovat ve čtení Crossna Nezamyslice

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Crossna březen

V pátek 4. 3. 2023 se uskutečnila letošní 3. Crossna, kterou již tradičně zahájila mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kralicích, za doprovodu naší úžasné scholy, kterou odsloužil otec Strogan. Po mši svaté se všichni přesunuli na místní faru, kde jsme si na prolomení ledů zahráli škatulata. Bylo to opravdu zábavné a všichni… Pokračovat ve čtení Crossna březen

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Duchovní obnova

Postní doba vždy přináší prostor pro ztišení, zpomalení, zamyšlení a také pro téměř tradiční duchovní obnovu Mládeže děkanátu Prostějov, která se letos uskutečnila v sobotu 25. 2. na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově. Duchovní obnovou nás provedl otec Jan Polák, který působí v Olomouci především na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého. Celý den byl provázen myšlenkami o smrti, utrpení,… Pokračovat ve čtení Duchovní obnova

Publikováno
V rubrikách Aktuality