Crossna Brodek

Na první pátek v květnu jsme se opět setkali na Crossně, akci mládeže děkanátu Prostějov. Tentokrát se konala v Brodku u Prostějova. Nejprve jsme v místním kostele Povýšení sv. Kříže prožili mši svatou, kterou sloužil otec Tomáš Strogan. V jeho kázání zaznělo, že máme zajištěné místo v nebi, kam je potřeba „dojít po cestě“, kterou nám Ježíš nabízí.
Po mši svaté jsme se odebrali na místní faru. Mohli jsme si při drobném občerstvení neformálně popovídat a poté si zahráli venku na farním dvoře hru Ninjové.
Tématem následné diskuze byl Hřích. Každý z nás mohl říct, co pro něj hřích znamená. Debatovali jsme i nad otázkami, jaké nejčastější důvody vedou člověka ke hříchu, proč se vůbec snažit nehřešit, jak nejlépe proti hříchu bojovat.
V závěru jsme se pomodlili a otec Tomáš nám požehnal. Myslím, že diskuze byla pro náš duchovní život podnětná a že jsme celkově odjížděli duchovně povzbuzeni a posilněni.

Tomáš Piskovský, účastník akce