Spolčo VIP duben

Setkání jsme začali mší svatou, po které jsme se přesunuli do prostor CMG, kde pro nás měly sestry františkánky z Brna přichystanou přednášku na téma autorita.

Tématem přednášky byla autorita, její různé podoby, jaká by autorita měla mít vlastnosti nebo zamyšlení nad tím zdali jsme my připraveni být autoritou, ať už v povolání manželském nebo řeholním.

Celý program byl velice zajímavý a všichni jsme si setkání moc užili.

Hanča Burgetová, účastnice akce