Crossna Nezamyslice

V pátek 31. 3. 2023 se konala již tradiční Crossna. Tentokrát jsme se sešli v kostele sv. Václava v Nezamyslicích. Crossna začíná mší svatou, ta začala v 19 hodin za doprovodu scholy a varhan.

 Po mši jsme se přesunuli na faru, kde jsme měli prostor pro libovolné povídaní si. Následovala hra. Hra spočívala v tom, že se prvně vytvořily dvojice a ve dvojici jsme měli vymyslet pět společných věcí. Pak jsme se spojili do čtveřice a vymýšleli jsme dalších pět společných věcí, ale jiných než v první dvojici. A tak to pokračovalo tak dlouho, až jsme se spojili v jeden velký kruh a společně jsme vymýšleli dalších pět věcí. Byla to velmi legrační teambuildingová aktivita.

Jako další bylo na programu rozdělení do skupin podle věku, do 17 a nad 17 let. Probírali jsme téma vztahy. Bylo to velice zajímavé a určitě si každý člověk něco odnesl.

Jakmile jsme skončili, otec Strogan nám požehnal, zazpívali jsme si písničku, a ještě jsme si trošku i povídali. Moc se mi to líbilo a už se těším na další Crossnu.

Natálie Venhudová, účastnice akce