Crossna březen

V pátek 4. 3. 2023 se uskutečnila letošní 3. Crossna, kterou již tradičně zahájila mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kralicích, za doprovodu naší úžasné scholy, kterou odsloužil otec Strogan. Po mši svaté se všichni přesunuli na místní faru, kde jsme si na prolomení ledů zahráli škatulata. Bylo to opravdu zábavné a všichni si to moc užili.
Následovně jsme se sešli v hlavní místnosti a rozdělili se do skupinek podle věku a mohla započít diskuse na téma půst. Všichni měli ohledně daného tématu co říct a popřípadě inspirovat ostatní nebo jim zkrátka sdělit, jakým způsobem vnímají dobu postní a jak ji prožívají. Celá diskuse probíhala do 22:00, kdy následovalo krátké zpytování svědomí, opět se všichni sešli v hlavní místnosti a otec Strogan zakončil Crossnu společnou modlitbou.
Crossnu hodnotím kladně, protože mi přinesla spoustu nových myšlenek a pohledů, je vždy velice zajímavé vyslechnout si ostatní názory a projevit rovněž názor svůj. Na Crossnu se vždy těším, kvůli dobrému společenství a zajímavosti probíraných témat.

David Šťastný, účastník akce