Spolčo VIP květen

V pátek 19. května se uskutečnilo Spolčo VIP. Začalo jako vždy mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Po mši svaté jsme se přesunuli na Cyrilometodějské gymnázium, kde bylo připraveno občerstvení.
Přijeli k nám otec Zdeněk Mlčoch, přerovský kaplan pro mládež, a jeho kolega ze Slovenska otec Blažej Raška. Sešlo se nás poměrně málo, ale jak otec Mlčoch správně řekl, nezáleží na kvantitě ale na kvalitě.
Přednáška byla na téma Bůh a já, nebo naopak já a Bůh. Jejich povídání bylo velice zajímavé. Říkali nám, proč je v životě důležité modlit se k Bohu a přidali i své životní zkušenosti.
Spolčo nás obohatilo o nové myšlenky a všichni jsme si ho jako vždy užili.


Ondra Sekanina, účastník akce