Spolčo VIP červen

V pátek 16. června se uskutečnilo VIP spolčo. Zahájili jsme ho jako vždy mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Po mši svaté jsme se společně přesunuli na Cyrilometodějské gymnázium, kde pro nás bylo připraveno občerstvení.
Následně za námi přijel otec Petr Ryšavý, který je již 25 let farářem v Kojetíně. Jeho přednáška byla na téma Romové v katolické církvi. Otec Petr nám vyprávěl o romské komunitě žijící v jeho farnosti a okolí. Přednáška byla velmi zajímavá a obohacující. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí.
Po skončení přednášky jsem se společně pomodlili a dostali jsme požehnání do zbytku večera. Celé VIP spolčo nás obohatilo o nové myšlenky a všichni jsme si ho jako vždy užili.

V pátek 16. června se uskutečnilo VIP spolčo. Zahájili jsme ho jako vždy mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Po mši svaté jsme se společně přesunuli na Cyrilometodějské gymnázium, kde pro nás bylo připraveno občerstvení.
Následně za námi přijel otec Petr Ryšavý, který je již 25 let farářem v Kojetíně. Jeho přednáška byla na téma Romové v katolické církvi. Otec Petr nám vyprávěl o romské komunitě žijící v jeho farnosti a okolí. Přednáška byla velmi zajímavá a obohacující. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí.
Po skončení přednášky jsem se společně pomodlili a dostali jsme požehnání do zbytku večera. Celé VIP spolčo nás obohatilo o nové myšlenky a všichni jsme si ho jako vždy užili.

Pája Sekaninová, účastnice akce