Spolčo VIP leden

V pátek 20. ledna proběhlo VIP spolčo, které začalo mší svatou ozvučenou účastníky akce v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Po mši jsme se přesunuli na Cyrilometodějské gymnázium, kde jsme vedli diskusi v čele s kaplanem farnosti Přerova, P. Jiřím Zámečníkem.

Probíraným tématem bylo Křesťan a politika. Postupně jsme se dostali od voleb prezidenta k ideálnímu postoji křesťana vůči politice. Při diskusi panovala velmi příjemná a přátelská atmosféra, nikdo se nebál projevit svůj názor.

Spolčo mě obohatilo o několik názorů ohledně vztahu křesťana a politiky, o kterých mohu do budoucna uvažovat.

Fana Pluháček, účastník akce