Crossna Němčice

V pátek 3. 2. proběhla další Crossna, tentokrát v Němčicích. Setkání začalo mší svatou v 19 hodin v místním kostele sv. Máří Magdalény. Mši svatou tradičně sloužil otec Strogan za hudebního doprovodu scholy.
Po mši svaté jsme se přesunuli na faru, kde probíhal další program. Zde byl nejprve prostor pro volnou diskuzi nad bohatým občerstvením. Poté následovala hra, při níž jsme se rozdělili na dvě skupinky, které mezi sebou soupeřily. Cílem bylo co nejdříve zvednout všechny členy týmu, tak aby se dotkli stropu. Následně jsme se rozdělili na dvě skupiny podle věku a přesunuli se k samotné diskuzi.
Jejím tématem byla tentokrát práce a škola. Rozebírali jsme naše zkušenosti ze školy či práce z pohledu křesťana. Dále co pro nás znamenají povinnosti, jaké máme povinnosti v rámci víry a jaké můžeme mít role v rámci farnosti.
Po skončení diskuze nám otec Strogan udělil závěrečné požehnání. Poté jsme se postupně rozjeli zpět do svých domovů. Myslím, že setkání bylo velmi obohacující, padlo zde spoustu zajímavých myšlenek a názorů. Věřím, že si každý odnesl něco k zamyšlení.

Honza Horák, účastník akce