Spolčo VIP říjen

Dne 21. 10. se uskutečnilo VIP spolčo, která jako každá jiná začala mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově s doprovodem otce Josefa Klinkovského a úžasnou scholou. Po mši svaté jsme se všichni přesunuli na Cyrilometodějské gymnázium, usadili se do učebny, přichystali občerstvení a už jen čekali na kněze.
Přednáška byla na téma Jak k nám Bůh promlouvá. Vedl ji kněz Petr Šimara z Kostelce na Hané, dovedl si i pár svých známých z farnosti. Samotná přednáška začala chválovými písněmi dětské scholy, všude kolem sršela skvělá atmosféra. Probíralo se toho hodně. Tři lidé z farnosti nám povyprávěli své životní příběhy. Jak se stalo, že se sami rozhodli věřit v Boha, jak k nim promluvil? Vyprávění bylo velice zajímavé, a tak se přednáška o hodinu protáhla. Na konci jsme si ještě všichni společně zazpívali, dostali modlitby a knihu Opravdový život v Bohu.
Celkově mě tohle téma velice zasáhlo. Je velmi zajímavé slyšet příběhy ostatních a úplně s klidem na duši můžu říct, že si z tohoto dne odnáším spoustu myšlenek, na které pravděpodobně nikdy nezapomenu. Velice ráda jsem přišla do tohoto společenství a užila si páteční večer se super lidmi.


Markéta Hasová, účastnice akce