Crossna Kostelec na Hané

V pátek 7. 10. se konala Crossna v Kostelci na Hané. Celé setkání začalo mší svatou v kostele sv. Jakuba Staršího. Mši svatou sloužil otec Strogan a hudebně ji doprovodila naše schola.

Po mši svaté jsme se společně přesunuli na faru, kde probíhal další program. Nejprve byl prostor k tomu si popovídat a seznámit se s novými lidmi. Poté následovala hra na prolomení ledů, která naše zprvu kyselé výrazy, po zjištění pravidel hry, proměnila naše tváře v úsměv. A celkově hezky nastartovala večer a doufám že všechny, nebo aspoň většinu z nás, dostala do skvělé nálady.

Hlavním tématem tohoto večera byla modlitba. Toto téma jsme společně v kroužku prodiskutovali. Celkové atmosféře napomohlo i přítmí a zapálené svíčky. Měli jsme možnost sdílet naše názory ohledně celého tématu, společně jsme se také zamysleli nad významem modlitby a jak na ni. Celou diskuzi jsme zakončili písničkou a závěrečné požehnání nám udělil otec Strogan. Poté jsme se všichni vydali do svých domovů.

Moc jsem si Crossnu užila a už jdu hledat, kde se koná ta další. Třeba se tam taky uvidíme. Tak vstaň a přijeď taky!

Mája, účastnice akce