Spolčo VIP září

V pátek 16. 9. začalo VIP Spolčo tradičně mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže pod vedením otce Ladislava za doprovodu naší scholy. Po mši svaté jsme se všichni přesunuli do Oázy Cyrilometodějského gymnázia, kde na nás už čekal trvalý jáhen Jan Černý působící pro farnost Povýšení sv. Kříže.

Probíraným tématem se stalo umělé oplodnění. Po celou dobu diskuse panovala příjemná atmosféra díky vzájemnému naslouchání a výměně názorů. Celou dobu nám dopomáhal svými odpověďmi nejen Honza ale i otec Strogan. Diskuse trvala asi do 21.00, kdy Honza zakončil přednášku společnou modlitbou. Následoval volný program a všichni si vzájemně mohli sdělit pocity z přednášky. Asi ve 21.30 se všichni zájemci přesunuli z CMG na přátelské posezení u pití, kde jsme VIP Spolčo i zakončili.

Z celé přednášky jsme si odnesli spoustu zajímavých informací, jako třeba rozdíly mezi metodami umělého oplodnění a co dělat v náročných situacích týkajících se tohoto obsáhlého tématu, abychom se vyhnuli sobectví a udělali správná rozhodnutí.

Přednáška se mi líbila, byla velice obohacující a pomohla mi utvořit si názor na téma, o kterém jsem ještě moc nepřemýšlel. Zářijové Spolčo VIP bylo mé první a ve výsledku jej hodnotím kladně díky příjemné společnosti a vzájemnému naslouchání.

David Šťastný, účastník akce