Pouť do Sloupu 2022

V sobotu 3. 9. jsme se společně vydali na pěší pouť do Sloupu. Vycházeli jsme z Vysočan a přestože se nás sešlo 5, cestu jsme si náramně užili.

Na oběd jsme se zastavili v Lesním baru, kde jsme si opékali špekáčky. Zde se naše skupinky rozrostla o dva členy.

Do Sloupu jsme dorazili ve 13.10 a následovala mše svatá v tamním kostele Panny Marie Bolestné sloužena otcem Stroganem. Po mši nám místní pan farář představil kostel, jeho minulost a poté nám otec Strogan požehnal na cestu zpět.

Poté jsme se vydali zpět do Vysočan, kde se naše cesty rozešli a každý se vydal do svého domova.

Janča Horká, animátorka děkanátu Konice