Spolčo VIP leden

V pátek 21. ledna se konalo první Spolčo VIP v novém roce 2022, které začalo společnou mší svatou v 18.00 v prostějovském kostele Povýšení svatého Kříže.
Po mši svaté jsme se společně přesunuli do Oázy v budově Cyrilometodějského gymnázia, kde na nás čekal teplý čaj a milé občerstvení.
Navštívila nás sestra Karola se sestrou Faustynou, které vedly přednášku na téma potrat. Před přednáškou jsme se pomodlili a poté jsme se zaměřili na sestru Karolu, která nám rozšířila informace o tomto tématu a řekla nám i pár reálných příběhů. Byl též čas i na dotazy, na které jsme si společně odpověděli. Tohle téma je velice zajímavé, a hlavně důležité pro nás mladé, abychom si uvědomili, že tohle rozhodnutí je to nejhorší, které člověk může podstoupit. Na tomto světě přicházíme o nejcennější lidský dar života, který nosí žena pod srdcem, a to jejím či rozhodnutím jiných.
Na konec se s námi sestry rozloučily a daly nám sladký dáreček na cestu domů.
Ze spolča jsme si odnesli zajímavé i citlivé myšlenky, nad kterými se určitě každý z nás zamyslel.

Stella Kordzik, účastnice spolča