Crossna únor

V pátek 4. února 2022 jsem poprvé zavítala na setkání mládeže děkanátu Prostějova, které se konalo v Nezamyslicích. Protože se jednalo o mou premiéru, byla jsem pověřena sepsat tento článek a podělit se o své dojmy. Obávala jsem se, jak mě ostatní přijmou, do již existujícího společenství, ale ukázalo se, že mé obavy byly zbytečné. O tomto vřelém přijetí, otevřenosti a vstřícnosti se mi ani nesnilo. 

Celá akce začala mší svatou, po které jsme se přesunuli na tamější faru, kde z počátku probíhala volná komunikace mezi zúčastněnými. Následovala společná hra, v níž jsme měli možnost seznámit se alespoň částečně se jmény ostatních a též procvičit si náš postřeh. Po hře nastalo rozdělení do skupin dle věku a diskuse mohla započnout. 

Probíraným tématem se stal hřích. Co to je hřích? Co pro nás hřích vůbec znamená? Jak se mu vyvarovat? Jak s ním bojovat? Na tyto otázky jsme se pokoušeli najít odpověď, uvědomit si i naše každodenní lehké hříchy a poukázat na vážnost svátosti smíření a zpytování svědomí. 

Setkání bylo zakončeno společnou modlitbou a požehnáním otce Strogana. Poté následoval návrat do našich domovů. Věřím, že každý z nás odešel povzbuzený ve víře a odnesl si s sebou něco k zamyšlení.

Kateřina Hasová, účastnice akce