Duchovní obnova

V sobotu 9. března měla mládež prostějovského děkanátu možnost zúčastnit se postní duchovní obnovy. Ta se konala v budově Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově. Přednášky a mše svatá letos byly v režii P. Radka Martínka, který za námi dojel z Holic na Pardubicku. Celý program byl zaměřen na téma Naděje. Den se skládal z několika bloků přednášek prokládaných přestávkami, ve kterých jsme měli možnost zajít si do místní kaple nebo ke svátosti smíření. Po obědě nechyběl ani prostor pro dotazy na o. Martínka, který nám na ně ochotně odpovídal. Odpoledne jsme celou duchovní obnovu zakončili mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže.
Myslím, že každá podobná příležitost by neměla zůstat nevyužitá, protože každému z nás dává možnost se v každodenním shonu zastavit a zamyslet se nad svým životem, což je v postní době obzvlášť potřeba.

Tereza Dostálová, účastnice obnovy

Napsat komentář