Březnové Spolčo VIP

Nové VIP spolčo odstartovalo v pátek 15. března mší svatou. Toto spolčo není jen tak ledajaké. Není sice určeno pouze pro vybranou skupinu lidí, jak by název mohl napovídat, ale naopak pro všechny, kteří chtějí být Věřícími I v Pátek.

Skupinka mladých věřících se začala scházet už v 18 hodin v Prostějově na mši u Povýšení sv. Kříže. Poté se z vymrzlého kostela duchovně nasyceni přesunuli na faru do rybárny. Pohodlně se usaďte, prosím, první spolčo VIP v Prostějově právě začíná!

Nejprve byste měli vědět, že na rozdíl od obvyklé Crossny je toto setkání mladých věřících zaměřeno především na hlubší proniknutí do probíraného tématu. Začínáme tedy modlitbou, poté vyslechneme úvod k jádru věci a necháme si osvětlit některé důležité souvislosti.

Na duchovní obnově minulý týden byla probírána jedna z Božských ctností, naděje. Tentokrát je na řadě další, z těch tří nejdůležitější ctnost. Láska. Mluvit o lásce nebývá snadné, protože vyjádřit slovy, co přesně znamená milovat, není tak docela v lidských silách. Tohoto úkolu se však s grácií ujal Tom, který nám pomohl lépe se orientovat v tom, co pro křesťany láska znamená a jak na otázky s ní spojené odpovídá církev.

Po výživném úvodu a pečlivém výkladu následuje diskuze nenucenou formou. Dokonce jsou připravené otázky, na něž může kdokoli z nás odpovědět a vyjádřit svůj názor. Často jsme však od tématu lásky zdánlivě odbočili a diskutovali zapáleně dokonce i o původu hříchu, jehož záhadu nám pomohlo rozluštit nahlédnutí do jedné z knih, konkrétně Katechismus katolické církve.

Po uspokojivém zodpovězení našich otázek jsme zakončili společný večer modlitbou a rozešli se do svých domovů, nutno říci, že pro nás nezvykle brzy. Věřím však, že to tímto setkáním zdaleka nekončí, nýbrž začíná krásná nová tradice.

Eliška Zbořilová, účastník spolča VIP

Napsat komentář