Březnové spolčo

První pátek v měsíci březnu se tradičně uskutečnilo setkání mládeže děkanátu Prostějov, zvané též Crossna. Hosticí farou se tentokrát stala ta Dobromilická u kostela Všech Svatých. Animátoři vybrali pro březen téma, které by mělo oslovovat každého křesťana, modlitbu Otčenáš.

I přes nepřízeň počasí jsme se v sedm hodin večer sešli k společnému slavení Mše svaté, kterou jako obvykle sloužil kaplan pro mládež prostějovského děkanátu otec Tomáš Strogan. Během slavení tohoto tajemství se zcela poprvé představila schola, kterou členové spolča seskupili pro podobné události. Po závěrečném požehnání nás zástupce mládeže děkanátu Tomáš Pavelka pozval na další program do nedaleké fary. Přivítalo nás hojné občerstvení a příjemně vytopená společenská místnost, v níž jsme se ohřáli a oficiálně zahájili setkání společnou modlitbou. Sešlo se nás přes třicet mladých lidí z Prostějovska. Po krátké pauze na chutné buchty a bábovky nám animátoři připravili seznamovací hru, jež spočívala ve výměně identit jednotlivých účastníků mezi sebou. Hra byla jistě náročná na paměť, nicméně po vypršení časového limitu nastala vtipná prezentace, kdy každý představil své nové já, mnohdy vůbec neodpovídající původnímu znění. Touto příjemnou aktivitou jsme se připravili na hlavní bod programu, který následoval.

Modlitbu Otčenáš nám animátoři, Patrik a Anička, uvedli v úvodní scénce, jejíž pointou bylo hlubší zamyšlení nad slovy této modlitby, kterou nám zjevil sám Kristus. Rozdělili jsme se na mladší a starší skupinu a začali diskuzi. Animátor podnětně kladl otázky, které vedly k promýšlení tohoto tématu. Mnozí uvedli svou zkušenost a každý byl poučen důležitostí této modlitby v životě křesťana. Celá diskuze byla vedena v přátelském duchu a každý měl prostor na vyjádření.

Po této hlavní položce programu bylo spolčo zakončeno modlitbou Zdrávas a požehnáním otce Stogana. Za společného zpěvu jsme se rozešli domů krátce po půl jedenácté.

Václav Kubíček, účastník spolča

Napsat komentář