Spolčo VIP prosinec

V pátek 16. prosince se uskutečnilo VIP spolčo, zahájili jsme ho v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Po mši svaté jsme se všichni přesunuli na Cyrilometodějské gymnázium. Připravilo se občerstvení a čekali jsme, než přijde kněz. Po jeho příchodu jsme se usadili a poslouchali přednášku na téma Naše duše. Vedl ji otec Adam Cynarski.

Přednáška byla zajímavá a všichni pozorně poslouchali. Po přednášce jsme se pomodlili a poděkovali otci za možnost se dozvědět něco nového a všichni jsme se s ním rozloučili.

Celé VIP spolčo mě obohatilo o mnoho nových myšlenek, nad kterými můžu přemýšlet.

Marky Kapounková, účastnice akce