Spolčo VIP duben

V pátek jsem se rozhodl, že se podívám do Spolča VIP, na které jsem viděl v kostele leták. Byl jsem zvědavý, jak to probíhá, a koho tam potkám. Trošku jsem byl na pochybách, jestli nebudu moc vyčnívat, protože studentská léta mám dávno za sebou. Ale když mě jeden kluk tam pozval, tak jsem rád pozvání přijal.

Na VIP jsme měli přednášku od školního psychologa Cyrilometodějského gymnázia o tom, jaké máme představy o Bohu. Možná jsme hned při otázce: “Jak si představujete Boha?“ zjistili, že Boha si je těžké představit, protože zavládlo ticho…

Dál jsme se bavili o vlivu prostředí křesťanského gymnázia na víru studentů, duchovním růstu, který by nakonec měl být lineární, a ekumenismu…

Cítil jsem se navzdory prvotním obavám hezky, na začátku jsem si s klukama zahrál stolní fotbal, slečny přinesly něco dobrého na zub, pak začal program.

Z přednášky mě zaujala myšlenka (nebo aspoň tak jsem to pochopil a trochu rozšířil, když jsem nad tím přemýšlel, abych to pochopil), že slovo „Bůh“, abychom lépe pochopily jeho podstatu, měli spíše vnímat jako sloveso, než jako podstatné jméno. Myslím to tak, že na podstatné jméno se ptáme, na roveň jak KDO? (osoba se kterou lze navázat vztah), tak CO? (věc, předmět, který je buď k užitku nebo ne). Když se na slovo „Bůh“ budeme dívat jako na sloveso a vycházet z toho, měli bychom zjistit, že Bůh je Láska, a protože je Láska, chce pro ty, pro které je Láskou DĚLAT to nejlepší.

A tak jsme byli vyzváni, abychom si jako domácí úkol přečetli prolog Janova evangelia, a na místo Slova BŮH dosadili právě tuto, konající LÁSKU. Tak si dovolím to udělat za Vás, protože doba je příliš uspěchaná a jednu špatnou zprávu střídá další ještě horší a málokdo má čas se soustředit a přemýšlet o tajích evangelia.

„Na počátku bylo Slovo (Láska), to Slovo (Láska) bylo u Lásky, to Slovo (Láska) bylo Láska. To bylo na počátku u Lásky… 

Těm pak, kteří Lásku přijali a věří v jméno Lásky, dal moc stát se Laskavými dětmi. Ti se nenarodili, jen jak se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Lásky. A Láska (Slovo) se stala tělem a přebývala mezi námi. … 

Lásku nikdo nikdy neviděl, jednorozený Syn-Láska, který je v náruči Lásky nám ji zjevil.“

Tak to je vše, přátelé.

Petr Daniel Nenál, účastník akce