Crossna květen

V pátek 6. 5. proběhla už tradičně Crossna, která se ale z původního Pivína přesunula do Němčic.

Crossnu jsme zahájili mší v 19.00 v kostele svaté Máří Magdalény, kde jsme si poslechli krásné kázání otce Strogana o tom, že bychom naše dary od Boha měli využívat pro dobro církve i všech lidí. Po mši byla možnost se ještě podívat na ostatky (konkrétně vlasy) blahořečeného Carlo Acutise. Odtud jsme se přemístili na nedalekou faru. Poté, co jsme si všichni popovídali a ochutnali výborné občerstvení, jsme si zahráli starou dobrou schovku. Po tom, co jsme se ujistili, že jsme našli úplně všechny a že se nikdo neztratil, jsme se rozdělili na 2 skupinky.

My, kteří jsme měli 16 a méně let, jsme se přesunuli do horního sálu. Naši debatu jsme začali modlitbou. Potom jsme se rozdělili na dvojice (popř. trojice), dostali jsme papírky se známými osobnostmi a během minuty jsme si o nich měli zjistit co nejvíce informací, které jsme následně řekli a ostatní museli uhodnout, o koho se jedná. Potom jsme my všichni museli hádat osobnost, kterou si pro nás připravila Bětuška Rubanová (vedoucí naší skupinky). Jednalo se o Pannu Marii, která se stala i tématem naší debaty. Popovídali jsme si o tom, jestli ji vnímáme jako naší maminku, v čem je pro nás vzorem a o mnohém dalším.

Na úplný konec jsme se přesunuli zpět do kostela, kde jsme dostali požehnání a zazpívali písničku. Myslím, že Crossnu jsme si všichni moc užili, třeba se dozvěděli i něco nového o Ježíšově Matce a že už se všichni moc těšíme na naše další setkání.

Verča Burgetová, účastnice akce