Crossna duben

V pátek 1. dubna (ne, tohle není jen aprílový žertík) jsme opět měli příležitost se sejít na Crossně, která se tentokrát konala v Němčicích. Naše setkání jsme již tradičně zahájili v 19.00 mší svatou, kterou vedl otec Strogan. Při ní jsme se mimo jiné dozvěděli jak je důležité mít odvahu a mluvit když mluvit máme, stejně tak jako mít pokoru a mlčet když máme mlčet. Celou mši taky provázel hudební doprovod, takže jsme měli možnost si všichni společně zazpívat. 

Poté, co skončila mše, jsme se přesunuli do prostor fary, kde na nás čekala spousta občerstvení včetně výborné smetanové buchty od Bětušky Rubanové, po které se rychle slehla zem. Měli jsme příležitost si popovídat a lépe se poznat, v čemž nám taky pomohla hra, kterou si pro nás připravil programový tým animátorů. V ní dva týmy soupeřily v tom, komu se nejdříve podaří nějakým způsobem vynést všechny své členy dostatečně vysoko, aby se dotkli stropu. Ačkoliv pro zvedače notně náročná, hra byla opravdu zábavná a všichni jsme se u ní hodně nasmáli. 

Po hře jsme se rozdělili na dvě skupinky podle toho, kdo je starší či mladší 17 let a vrhli jsme se na debatu, jejímž tématem byla tentokrát Modlitba. Povídali jsme si třeba o tom, co pro nás modlitba znamená, jestli se modlíme radši sami či s blízkými nebo jak důležitá je společná modlitba ve vztahu. Myslím si, že nejsem jediný pro koho bylo naše povídání opravdu obohacující a už teď se moc těším na příští setkání.

Na závěr jsme pak po společném programu nezamířili rovnou domů, nýbrž zpátky do kostela, kde jsme naše pěkné setkání zakončili křížovou cestou v krásné, svíčkami osvětlené atmosféře.

Honza Adámek, účastník spolča