Spolčo VIP březen

Třetí pátek v měsíci se mládež našeho děkanátu opět sešla na tradičním VIP spolču. Tento páteční večer jsme zahájili mší svatou v hlavním kostele Povýšení sv. Kříže a mohli jsme tak prožít pěkné chvíle v přítomnosti Pána Ježíše. Také bylo možné si na kůru zazpívat a zahrát se scholou. Po mši svaté jsme se přesunuli do budovy Cyrilometodějského gymnázia nedaleko kostela. Poté jsme si zahráli ping pong a sdíleli navzájem, co je nového, své zážitky apod.

Na tomto březnovém VIP spolču bylo téma Hřích, které se skvěle hodí k probíhající postní době a ke svátosti smíření. Tentokrát nám přednášel otec Tomáš Strogan. Dorazilo nás kolem patnácti. Nejprve na úvod zaznělo, že hřích je provinění proti Pánu Bohu. Při přednášce padlo spoustu krásných myšlenek. Za připomenutí stojí příběh krále Davida, který nám může být příkladem. David uznal, že se dopustil zlého činu, hřešil, protože byl líný jít do boje, ale dal Bohu příležitost s tím něco udělat, a mohl se tak znovu stát lepším člověkem. Davida si Hospodin vyhledal „podle svého srdce“. Utkvělo mi také: „To, co je hřích, určuje Pán Bůh a ne jak to zrovna cítíme my.“ Povinností křesťana je se vzdělávat, číst Písmo Svaté, které nám je inspirací a v neposlední řadě držet se Desatera. A také je nutné mít na paměti, že ze zla nikdy nemůže vzejít nic dobrého!

Během toho jsme se také mohli na cokoli k tématu zeptat a určitě by se debata zajímavě rozvinula, protože téma Hřích je široké.

Na závěr jsme dostali od Otce požehnání.

Ze spolča jsme si odnesli třeba něco nového, ale také se hlavně můžeme každý zamyslet nad sebou samým. Těšíme se na příští spolčo a na další hosty. Kéž krásně prožijeme druhou polovinu postní doby a důkladně očistíme svá srdce.

Sára Klemešová, účastnice akce