Crossna září

Po delším odloučení v podobě letních prázdnin se mládež děkanátu
setkala na první Crossně tohoto školního roku v Kostelci na Hané. Po
úvodní mši svaté jsme se přesunuli na faru. Mládeže bylo skutečně
požehnaně a slovy jednoho kolemjdoucího obyvatele Kostelce to na
faře ten večer „vřéskalo a pištělo“.

Nejdříve jsme měli čas na volné povídání, a mohli se se svými kamarády podělit o dojmy z prázdnin.
Program jsme zahájili hrou, při níž bylo hlavním úkolem najít se svým
týmem, spojeném kusem provázku, na faře předměty, jejichž iniciály by
daly dohromady téma večera – Naše role. Hra se na počátku mohla zdát
trošku složitější, ale nakonec jsme ji všichni dotáhli do zdárného konce a
mohli započít diskuzi.

Rozdělili jsme se na starší a mladší skupinku.
Zdenda, jemuž byla tato Crossna animátorským debutem ve vedení
diskuze, vedl diskuzi ve starší skupince. Já jsem vedla mladší skupinku,
se kterou jsme nejdříve museli vyřešit problém s nedostatkem prostoru.
Mladí lidé se ale prokázali jako velice flexibilní, skladní a schopní vést
sofistikovanou diskuzi i pod stolem, a proto se vše vyvedlo a my
odcházeli obohaceni o zajímavé myšlenky.

Po závěrečné modlitbě jsme se rozjeli a rozešli do svých domovů s vidinou brzkého shledání na V.I.P. spolču v Prostějově.

Anička Burešová, účastnice akce