Spolčo VIP září

Jako každý třetí pátek v měsíci jsme se rozhodli uspořádat Spolčo VIP. Program začal tradičně mší svatou v 18 hodin v prostějovském kostele Povýšení sv. Kříže.

Po bohoslužbě jsme se všichni přesunuli do Oázy, klubu Cyrilometodějského gymnázia. A po malé chvilce povídaní si a popíjení čaje nebo kávy započal hlavní program večera. Přednáška na téma protestanství spojená se společnou diskuzí. Celý program vedl otec Pavel Barbořák. Bylo vysloveno
mnoho zajímavých myšlenek k tématu. Debatovali jsme o stavbě protestantské církve, jak funguje, jaké jsou hlavní rozdíly oproti katolictví. Zajímavou informací pro mě například bylo, že je protestanství díky své větší volnosti rozděleno na takové množství denominací, že snad ani o všech nevíme.

Na závěr byla společná modlitba a poté jsme se již mohli rozejít do svých domovů anebo ještě chvilku posedět a sdílet své dojmy ze spolča.

Zdenda Vychodil, účastník akce