Pouť do Jednova

Již třetím rokem jsme se vydali koncem prázdnin na pouť, prosit o požehnání na další školní rok. Letos to bylo sice v nižším počtu účastníků, než jsme zvyklí, ale o to více, dle mého názoru, vyniknul duchovní rozměr této akce.

Vlakem jsme dojeli do Ptení, odkud jsme se vydali kolem pivní budky a Františkovy studánky na chatu, kde jsme si rozdělali oheň a poobědvali špekáčky. Poté jsme se vydali lesem do Jednova. Cestou jsme se modlili růženec a chvíli rozjímali nad evangeliem. Také jsme se zamysleli nad tím, čemu chceme tento rok věnovat svůj čas.

V Jednově pouť vyvrcholila společnou mší svatou, kterou sloužil náš kaplan otec Strogan. Po mši již jsme se vypravili autobusem zpět.

Andy Baťková, účastnice akce