Výlet Mikulov

V neděli 9. srpna 2020 jsme se s děkanátní mládeží vydali na výlet do jihomoravského Mikulova, kam nás ochotně dopravili naši skvělí řidiči. Tento slunečný den jsme zahájili mší svatou v mikulovském kostele sv. Václava, kde jsme si ještě užívali stínu a poměrně příjemné okolní teploty.

Krátce po mši jsme se s chutí vrhli na nejnáročnější část celého dne – výšlap na Svatý kopeček u Mikulova. Ačkoli jsme neušli ani 2 kilometry, všichni jsme se pořádně zapotili. Teplota ve stínu se totiž začala šplhat k tropickým hodnotám, což nebylo nic příjemného vzhledem ke 150 metrům převýšení, které jsme museli zdolat s minimem stinných míst. Po namáhavé cestě se nám však naskytl jedinečný výhled na město, který rozhodně stál za vynaložené úsilí. Po této vyčerpávající procházce jsme se vydali na cestu do restaurace, kde jsme mohli načerpat síly pro další část nabitého programu.

Po krátkém, leč příjemném odpočinku v restauraci, nás hlavní organizátorka výletu, Veronika Janíková, zavedla do centra města, kde jsme měli krátký rozchod. Zanedlouho jsme se všichni sešli na zámku, kde jsme měli rezervovanou prohlídku. Kromě historického výkladu upoutala naši pozornost taky nejrůznější umělecká díla. Prohlídku zámku zakončil průvodce za bouřlivého potlesku v kapli zámku, ze které jsme se přesunuli zpět k autům.

Prohlídkou zámku však výlet ještě nekončil. Poslední zastávkou byl Lednicko-valtický areál, který jsme navštívili po krátkém přesunu z Mikulova. Program zde byl poněkud volnější, takže si každý mohl užívat po svém. Zatímco jedna polovina účastníků dala přednost procházce po parku, zbytek neodolal místní kavárně, z níž se linul příjemný zvuk živé hudby.

Po klidné návštěvě Lednicko-valtického areálu následovalo už jen loučení, načež jsme se všichni vydali na cestu ke svým domovům.

Jirka Pazdera, účastník akce