Mládež děkanátu za časů koronaviru

Stejně jako všechny spolky a společenství i naše mládež děkanátu v souvislosti s šířením pandemie koronaviru a nařízeními představitelů státu musí dočasně změnit své fungování.

Rušíme Spolčo VIP v pátek 20. 3. v Prostějově, dále se ruší spolčo Crossna v pátek 3. 4. v Plumlově a Děkanátní setkání mládeže v sobotu 4. 4. ve Vyškově. U dalších plánovaných akcí po neděli zmrtvýchvstání Páně zatím nevíme.

Přemýšleli jsme, jak nahradit naše běžné fungování, kdy se setkáváme a posouváme se spolu k Bohu, vytváříme přátelství a jsme živé společenství. Také jsme chtěli zohlednit, že jsme nyní skoro všichni doma a máme omezené možnosti, co dělat. Napadlo nás několik možností, které jsme pro vás i nás spustili:

VÝZVA POD ROUŠKOU
Denní postní výzva, která se představí ve středu 18. 3. a následující den ve čtvrtek 19. 3. startuje a poběží 21 dní do Velikonoc. Každý den mimo neděle bude zveřejněn na IG a FB úkol na den. Při plnění úkolů nezapomeneme, že je půst, příprava na Velikonoce, které s dobrou přípravou můžeme prožít lépe. Věřím, že bude denní výzva pro nás všechny praktickým průvodcem ve zbytku postní doby.

FACEBOOK SKUPINA „SPOLEČENSTVÍ MDP NA DÁLKU“
V době, kdy se nemůžeme vidět osobně, jsme zřídili na Facebooku skupinu pro mládežníky, kteří se setkávají běžně na akcích MDP. Ve skupině se chceme sdílet s tím, co aktuálně děláme, doporučit ostatním něco dobrého, co se dá v tyto týdny dělat, abychom nepromarnili čas, atd.. Přijměte pozvání do skupiny, aby naše společenství fungovalo i nyní.

MŠE ONLINE, MODLITBA
Veřejné bohoslužby jsou všude zrušeny, jít na mši moc nejde. Ale můžeme využít online přenos mší (www.mseonline.cz) a prožít mši svatou z domova, každý den je těchto mší požehnaně. Papež František se modlí každý den ve 20.00 za zastavení pandemie, připojme se růžencem, korunkou k Božímu milosrdenství či jinou modlitbou, dokonce to nemusí být ve 20.00 hodin, spojujme se ale s celou církví v modlitbě. Náš arcibiskup Jan napsal modlitbu s pokáním (mladez.ado.cz/2020/03/15/modlitba-arcibiskupa-jana-graubnera/), která je vhodná pro tyto dny. Mše se přenáší online i z našeho děkanského kostela v Prostějově, stejně tak i večerní modlitby (prostejovfarnost.mzf.cz). Všechny tyto možnosti chceme připomínat a připojovat se k nim s vámi všemi.

I když se může zdát, že jsou takové speciální prázdniny (pro někoho s mnoha úkoly do školy či práce na dálku), nedávejme si prázdniny od Boha, naopak. Buďme ohleduplní k lidem, dodržujme všechny hygienické nařízení pro tuto dobu, ale nevzdalujme se od Krista. Je půst, doba, kdy máme příležitost se k Němu přiblížit. Letos je to větší příležitost než jindy, ale o to možná větší výzva pro každého z nás.

Tomáš Pavelka, zástupce mládeže děkanátu