Crossna březen

Crossna se konala v pátek 3. dubna v Němčicích nad Hanou. Začali jsme setkáním v kostele na mši svaté, kterou celebroval otec Tomáš Strogan. Po jejím skončení jsme se přemístili na faru, kde následoval volný program, potom jsme si zahráli hru a následně přišla na řadu diskuze na téma modlitba, která byla inspirativní a poučná. Po diskuzi jsme se narozdíl od našich ostatních setkání přemístili opět do kostela, kde byla krásně připravená půlhodinová adorace, kde jsme mohli Boha prosit, děkovat Mu, chválit Ho a přimlouvat se na vlastní úmysly. Nakonec jsme se rozloučili s ostatními účastníky, díky kterým jsem si Crossnu tolik užil.

Prokop Martinec, účastník akce