Duchovní obnova 2020

Poslední únorovou sobotu se sešla skupina mladých lidí v prostorech Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově na duchovní obnovu. Zamyšlení na téma katolictví si pro nás připravil P. Jiří Zámečník, přerovský kaplan a vyučující církevního práva na Teologické fakultě v Olomouci.

Ve třech přednáškových blocích s námi rozebral, co to katolictví vůbec znamená, co o něm říkáme při vyznání víry, a jaké je poslání církve a vlastně i každého z nás. Mimo to jsme v třetí části rozjímali nad nejkratší knihou ze starozákonních proroků, knihou Jonáš, která pro nás může být inspirací pro postní dobu. Mezi jednotlivými přednáškami jsme měli možnost setrvat v tichosti v modlitbách ve školní kapli či využít příležitosti svátosti smíření. Duchovní obnova nebyla pouze posilou duše, ale také posilou těla; po celý den pro nás bylo připraveno občerstvení i výborný oběd. Všechno jsme zakončili v kostele Povýšení svatého Kříže společným slavením mše svaté.

Duchovní obnova byla skvělou příležitostí, abychom se na začátek postní doby ztišili a posunuli se ve svém vztahu s Bohem.

Hana Frelichová, účastnice obnovy