Šest rad, jak dobře prožít mši online

Karanténa a nezbytná izolace může být v těchto dnech příležitostí k denní účasti na mši svaté. I když většina z nás nemá možnost se mše účastnit, máme více času a můžeme proto sledovat mši každý den online. Technika nám znovu přichází na pomoc. Je nicméně logické, že k tomu, abychom byli pozorní a zbožní, musíme vyvinout více úsilí. Následuje několik rad, které vám mohou pomoci účastnit se mše online s větší zbožností.

1. Je-li to možné, nesledujte mši sami. 

Buďte s rodinou nebo s některým ze svých sourozenců či dětí. V jednotě je síla a budete se moci snadněji soustředit. Vyberte si mši, která vám z hlediska času vyhovuje nejlépe a proměňte tuto dobu na rodinnou událost.

2. Dbejte na úpravu místnosti.

Vedle televize nebo počítače můžete položit kříž nebo obrázek Panny Marie.

3. .Dbejte na oblečení.

Na mši se správně oblečte. Pyžamo je na spaní a sportovní souprava na sportování.

4. Chovejte se, jako byste byli v kostele.

Při čtení evangelia si stoupněte, při proměňování klekněte atd. Gesta jsou důležitá.

5. V okamžiku přijímání se modlete duchovní přijímání.

Kancionál č. 42

6. Nespěchejte.

Hodnota mše je nezměrná a právě v těchto chvílích se máme modlit za mnoho věcí. Po mši setrvejte chvíli v klidu a proste Boha za všechny zemřelé, nemocné, zdravotníky a vládu, a samozřejmě za církev, papeže, biskupy a farnost.

Převzato z opusdei.org, upraveno pro potřeby MDP