Crossna leden

V čase, o kterém by se dalo říci, že se v něm potkává starý rok s novým, se mládež dychtící po křesťanském společenství uchýlila na samý okraj děkanátu, do Kostelce na Hané. Setkání začalo mší svatou v krásném kostele sv. Jakuba Staršího. Po mši jsme se všichni přemístili na neméně krásnou faru, kde prudký, avšak vítaný příval velkého množství mladých rozptýlil poklid místního pana faráře a paní farské kuchařky. Po krátkém pobytu v přelidněné chodbě, kde jsme si podle místní zvyklosti nasadili návleky na boty, jsme se přesunuli do sálu. Zde probíhalo veselé sdílení zážitků nabytých během vánočních prázdnin za současného popíjení čaje a pojídání drobných pochutin. Jelikož se i tentokrát mezi námi objevily nové tváře, zahráli jsme si seznamovací hru, kdy jsme skandovali jméno výherce ve hře kámen, nůžky, papír, což byla nečekaně náramná legrace.

Poté jsme nasadili trošku vážnější tvář. Rozdělili jsme se do dvou skupin, na mladší a starší. V těchto skupinách jsme poté diskutovali na téma každému vlastní, práce a studium. Během diskuze mohl kdokoliv odpovědět na otázky pokládané moderátorem diskuze, Tomem, i sdělit další, na mysl přicházející, postřehy. Na závěr diskuze přišlo krátké zpytování svědomí. Následovala společná modlitba a po ní dojemné loučení, na jehož smutnosti ubírala jen naděje, že se za měsíc všichni opět setkáme na další Crossně nebo třeba ještě dříve na spolču VIP.

Anna Burešová, účastnice akce a animátorka

Napsat komentář