Spolčo VIP leden

První spolčo VIP roku 2020 se konalo v pátek 17.1. Sešli jsme se na mši v kostele Povýšení sv. Kříže, kterou sloužil otec děkan Aleš Vrzala. Po mši následoval přesun do klubu Oáza na CMG. Tam jsme probrali témata týkající se nemocí duše. Bavili jsme se o depresích, transsexualitě a exorcismu. Jde sice o docela vážná témata, ale vládla celkem uvolněná atmosféra díky trefným poznámkám přítomných.

Spolčo bylo nejen poučné ale i zábavné pro nás všechny. Nakonec bych dodal že to bylo moje první spolčo VIP, původně jsem jít nechtěl, ale nakonec jsem díky pozvání Vaška Přikryla přišel, jsem za to rád a budu se snažit i nadále chodit na podobné akce.

Martin Vopalecký, účastník spolča