Říjnové spolčo VIP

Tak jako každý třetí pátek v měsíci se i v říjnu uskutečnilo VIP spolčo. Po mši svaté v kostele Povýšení sv. Kříže, která byla obětována za mládež děkanátu, se účastníci přesunuli do budovy Cyrilometodějského gymnázia. Po krátké aklimatizační pauze a seznámení se s novými VIP kamarády, začala přednáška na téma milost, které se jako přednášející zhostil Tomáš Pavelka. Debaty a důkladné rozbory tématu byly přerušeny až otcem Stroganem, který nám na závěr všem požehnal. Ti, kteří nespěchali domů, zůstali a probírali například, jaké šaty a kostýmy si připraví na nastávající církevní silvestr, který se uskuteční 30. listopadu v Brodku u Prostějova a ponese téma karneval v Benátkách.

Dle mého názoru se akce vydařila, užili jsme si spoustu legrace obohacené o duchovní program, což je ta nejlepší kombinace.

Filip Kyselák, účastník akce