Listopadová Crossna

První listopadový pátek proběhlo další spolčo pro mládež, tentokrát v Dobromilicích. Již tradičně jsme začali mší v místním kostele, zasvěceném Všem svatým. Shodou okolností byla v tentýž den i slavnost Všech svatých.

Po mši svaté jsme se přesunuli na faru, kde po malé chvilce volného programu následovala hra na prolomení ledů, ve které jsme poznávali různé svaté.

Program vyvrcholil rozdělením do skupin dle věku a následnou diskuzí. Tématem byla tradiční rodina. Mluvili jsme o tom, co pro nás rodina znamená, jak by měla správná rodina vypadat a rovněž o tom, jak se církev staví k homosexuálním rodinám, k jejich adopci dětí a společnému soužití.

Na závěr jsme šli na nedaleký hřbitov, kde jsme zapálili svíčky a společně se na závěr pomodlili, čímž jsme dostali příležitost získat plnomocné odpustky. Poté jsme se již rozešli zpět do svých domovů.

Zdeněk Vychodil, účastník spolča