Mládež dneška: Josef Hovád

Bratr jáhen Josef zahajuje video sérii Mládež dneška, kterou se vám budeme snažit přiblížit pohledy na nás mladé od různých osobností, které se potkaly s MDP.