Víkendovka

Déšť a zase déšť. Někdo by se lekl, ale my ne! Už jen díky tématu naší víkendovky Bojovat se vyplácí jsme se museli s nepřízní počasí poprat. A co výsledek? Řekl bych remíza, ale možná spíš malé vítězství pro nás, víkendové obyvatele penzionu Johannes ve Staré Vsi u Rýmařova.

Naštěstí bylo vždy, kam se před deštěm uchýlit. V pátek se našim útočištěm stal místní kostel Povýšení svatého Kříže, kde jsme slavili mši svatou, na kterou za námi přijel otec Tomáš Strogan až z Němčic, za což jsme mu byli všichni náležitě vděční. Déšť však dokáže dodat úplně jinou atmosféru i v situaci, kdy bychom to nechtěli. Příkladem nám může být noční bojovka, která se proměnila v nečekaný boj. Mokro v kombinaci s tmou a neznalostí terénu mělo za následek bloudění téměř všech účastníků. Nakonec jsem se ovšem opět sešli na ubytování, takže naše malé dobrodružství mělo přeci jen dobrý konec.

V sobotu jsme se pro změnu schovali na hradě Sovinec, odkud jsme dojeli do nedaleké vesničky Ruda, kde jsme prošli krásnou barokní křížovou cestu a pomodlili se ji. Většina z nás sice nebyla obuví úplně připravena na cestu mokrou loukou, což z mého pohledu nebylo vůbec na škodu. Mohli jsme alespoň takto zakusit náznak Ježíšova utrpení v podobě diskomfortu způsobeným mokrými botami. Ale dost již bylo o dešti.

Součástí sobotním odpoledne byla také přednáška bratra jáhna Josefa, který s námi strávil většinu víkendu, na téma víkendu. Ve večerních hodinách jsme se přesunuli do Bruntálu, kde jsme s místními prožili celoděkanátní pouť za rodiny a nová kněžská a řeholní povolání. Den jsme uzavřeli filmem Znamení, který byl sice pro některé trochu děsivý, ale myslím, že v něm každý objevil téma našeho víkendu. Následovala modlitba se svíčkami, při které jsme se mohli uklidnit a svěřit své strachy a starosti Bohu.

Víkendovku jsme zakončili tam, kde jsme ji začali, v místním kostele společně se zdejšími farníky. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě této akce, a to zvlášť slečně šéfkuchařce Terce Pavlíkové, která nás udivovala svými výkony v kuchyni. Kdybych byl dotázán, jestli pojedu znovu, řekl bych jen rozhodné ano, protože to bylo skvělé.

Martin Jakubík, účastník víkendovky