Červnová Crossna

Historická fara. Krásné počasí. Skvělá parta lidí. Hluboký duchovní program. Tak bych nejspíš jednoduše popsal červnové spolčo v Mostkovicích, avšak stejně jako na wikipedii by i tento článek byl označen za příliš stručný a některý nešťastník by byl vyzván k jeho doplnění. Takže to vezmeme ze široka.

Asi dvě desítky mladých se sešly, aby společně slavily mši svatou, potkaly se se svými kamarády a mohly sdílet a poznávat mystéria naší krásné víry. Myslím, že mluvím za všechny animátory, když řeknu, že nás vždy zahřeje u srdíčka, když jsou mladí ochotni vyměnit bohatý ethanolový program pátečního večera právě za program námi připravený.

Právě hvězdné duo Laďa Novotný (tj. já) a Beátka Hynková bylo vybráno, aby se porvalo s nelehkým tématem svatost, kteréhožto úkolu se však dle názoru několika účastníků zhostilo znamenitě (a ano, chápu, že mohly být zmíněné výpovědi ovlivněny mým naléháním…). Všem přítomným animátorům sice historičnost a úspornost v oblasti hygienického zázemí fary přidaly pár vrásek na čele, avšak poblouznění pohodovou atmosférou a příjemným jarním počasím dalo všem zapomenout, že v budově není ani pitná voda.

Se slovy klasika, která se myslím perfektně hodí: „Nemít prachy – nevadí“, bych rád svou zprávu ukončil.

Laďa Novotný, animátor

Napsat komentář