Květnové spolčo VIP

V pátek 17. 5. 2019 jsme se sešli na VIP spolču v Prostějově. Ještě před samotným začátkem byla možnost zúčastnit se mše svaté v kostele Povýšení svatého Kříže. Následující debata probíhala v rybárně přilehlé fary, tentokrát na téma víra.

Řešili jsme spojení víry s vědou. Je takové spojení vůbec možné? Ano, je. Dokonce se věda s vírou navzájem doplňují. I mnoho vědců na základě svých objevů uvěřilo v Boha. Každopádně bychom neměli víru vnímat jako samozřejmost, ale jako obrovský dar. Ale zároveň nestačí jen v Boha věřit. Důležité je mu také důvěřovat. A co naše církev? Jsme s ní spokojeni? Jak může být Církev svatá když je tvořena tolika hříšníky? Bůh by nikdy nedovolil, aby se s jeho církví něco stalo, je tady už několik tisíc let. Bůh sám je vždy uprostřed církve

Odbíjí osmá hodina a my jsme u konce našeho povídání. Bylo to pěkné. Tak se třeba zase někdy sejdeme.

Klára Koutná, účastnice spolča