Květnová Crossna

První pátek v měsíci se uskutečnilo setkání Mládeže děkanátu Prostějov. Hostící farností se stala pro tentokrát farnost Pivín s kostelem sv. Jiří.
Crossna začínala mší svatou, kterou předběhla zkouška „crossna scholy“, liturgické doprovody jsou čím dál více Bohu milé. Po krásném kázání otce Strogana jsme se naladili na tu správnou notu, kterou byl sám Pán. Animátoři děkanátu Prostějov připravili program na téma: Dobrosrdečnost, mírnost a pokora. Po krátkém čase pro duchovní rozhovory, kamarádské promluvení, či jen tak posezení následovala hra ve stylu Aktivity – Pantomima. Všichni se smáli, hra sklidila velký úspěch, až nad očekávání. Dále následovala diskuze, která začala ve stoje s krátkou modlitbou. Animátor pokládal různé otázky na zamyšlení a účastnící horlivě odpovídali. Diskuze byla zakončena krátkým zpytováním svědomím.
Po hlavní části programu proběhla společná závěrečná modlitba a odchod do svých domovů přibližně kolem jedenácté.

Patrik Loníček, animátor