Únorové spolčo

Dne 1. 2. 2019 proběhlo další setkání mládeže děkanátu Prostějov tentokrát v obci Smržice. Účast byla jako vždy hojná. Po mši svaté byla schola tak hodná, že zahrála ještě pár písniček na přání a mohlo se vyrazil na faru. Mše proběhla z mých poznatků asi v nejstudenějším kostele, a proto se všichni těšili k farnímu krbu, u kterého někteří proseděli značnou část setkání.

Po úvodních seznamovací hrách, kde se nově příchozí začlenili do kolektivu a všem se představili, mohla začít duchovní část programu na téma povolání. Rozděleni do skupin jsme rozmýšleli a hovořili k čemu nás Bůh povolává a jakými způsoby můžeme jeho volání vyslyšet.

Večer se už blížil ke konci, proto nám otec Tomáš všem požehnal a my se spokojeně mohli navrátit ke svým rodinám.

Filip Kyselák