Lednové spolčo

Každý první pátek v měsíci bývá děkanátní spolčo Crossna, tento měsíc tomu nebylo jinak. Díky otci Andrzejovi Kaliciakovi jsme mohli tuto akci strávit ve Vřesovicích. Je tradicí začít mší svatou, kde jsme si zazpívali vánoční písničky s doprovodem varhaníka Davida Indry. Po mši svaté nás otec dovedl na faru, kde bylo příjemně a hlavně teplo. Chlapce jako první zaujal stolní fotbálek, kde strávili dost času. O zábavu se později postarali animátoři hrou „kněz“. Při hře jsme se společně hodně nasmáli a dozvěděli se, jaké kdo má křestní či biřmovací jméno. Po hře se mládež rozdělila do skupin a probírala téma měsíce, což byly iniciační svátosti (křest, první svaté přijímání a biřmování). Mohli jsme si znovu uvědomit, že jsme milované boží děti a při závěrečné modlitbě obnovit křestní slib. Jsem moc ráda, že jsme se mohli poprvé v novém roce sejít a doufám, že příští spolčo bude v dobré atmosféře jako toto.

Stella Kordzik