Prosincové spolčo

Jak bývá naší milou tradicí i tentokrát jsme se první pátek v měsíci společně sešli s mladými děkanátu Prostějov, abychom prožili pěkné chvíle a obohatili se ve víře.

Zázemí nám poskytl dokonce sám kaplan pro mládež, náš milý otec Strogan, ve své domovské farnosti v Němčicích nad Hanou. Díky době adventní bylo naše setkání s Pánem Bohem při úvodní mši svaté zkrásněno a umocněno rorátní atmosférou pouze při svitu svíček.

Následně jsme se s radostí ze mše svaté ale také s vidinou teplého krbu přesunuli na faru a sdělovali si veselé zážitky z celého měsíce. Dobrá nálada dokonce některé povzbudila či osmělila ke hře na klavír a housličky. O zábavu se animátoři postarali také hrou „živé pexeso“, které bylo díky kreativitě všech hráčů opravdu živé.

Samozřejmě přišel také čas zvážnět a zamyslet se nad nějakým důležitým duchovním tématem. Tentokrát jsme si vzhledem k nadcházející slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie povídali právě o naší nebeské mamince. Vyjádřit, co pro každého z nás Panna Marie znamená, nebylo vždy lehké, ale vážím si toho, co každý řekl, a čím nás inspiroval. Setkání jsme zakončili krásným nápadem otce Strogana pomodlit se společně k Panně Marii, tuším, devatenáctek – každý z nás jeden zdrávas s tajemstvím, které je mu nejbližší.

Liduška Rubanová