Spolčo VIP únor

V pátek 18. února se konalo druhé Spolčo VIP v roce 2022. Začalo společnou mší svatou v 18 hodin v prostějovském kostele Povýšení svatého Kříže.

Po mši svaté jsme se přesunuli do Oázy na Cyrilometodějském gymnáziu, kde na nás čekal čaj a občerstvení.

Navštívil nás jáhen Josef Biernát, který momentálně působí na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Jeho přednáška byla na téma povolání. Před jejím začátkem jsme se pomodlili a poté se nám otec představil. Následně jsme se mu představili i my a jeho přednáška začala. Otec nám vyprávěl o tom, jak se dostal ke svému povolání. Nebyla to jednoduchá cesta, jelikož se dlouho nemohl rozhodnout, čemu se chce v životě věnovat. Vyzkoušel si spoustu různých věcí. Několikrát byl i v zahraničí, kde poznal nové lidi. Modlil se za to, aby si vybral správné povolání. Jednou při mši svaté uslyšel Boží hlas, který mu říkal, aby svůj život zasvětil Bohu. Dlouho o tom přemýšlel, až nakonec došel k tomu, že to je ta správná cesta. Stal se tedy jáhnem a nyní se hodně věnuje mládeži. Jeho příběh byl velmi zajímavý a pro všechny přínosný. Byl také prostor na dotazy, na které nám otec odpověděl.

Na každého z nás čeká v životě nějaké povolání. Je velmi důležité se modlit za to, abychom si ho dobře vybrali. Je to totiž jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které člověk musí v životě udělat.

Na závěr nám dal otec požehnání a rozloučil se s námi. Jeho povídání se nám velmi líbilo a každý z nás si z něj určitě něco odnesl.

Ondra Sekanina, účastník akce