Spolčo VIP listopad

18.11. v pátek proběhlo druhé spolčo v tomto školním roce. 

Celá akce byla zahájena mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově a potom jsme se přesunuli do klubu Oáza, který se nachází v budově Cyrilometodějského gymnázia. 

Zde pro nás bylo připraveno malé a milé občerstvení a těsně před tím než začala přednáška na téma Skutky milosrdenství, měli jsme čas si popovídat. 

O tématu Skutky milosrdenství nám povídala sympatická Jerusalem Gago, která zaujala nejen svým španělským přízvukem ale také tím, že používala velmi vtipná a trefná přirovnání. 

Ze spolča jsme si odnesli zajímavé myšlenky, nad kterými se mohl každý zamyslet.

Lucka Vrbová, účastnice spolča