Crossna listopad

Na listopadový první pátek jsme se opět mohli setkat na akci Crossna, která se konala ve Smržicích, obci nedaleko Prostějova. 

Tradičně byla Crossna zahájena mší svatou a duchovním načerpání v místním farním kostele. Po mši jsme se odebrali na faru, kde následoval další program. Nejprve jsme si mohli při občerstvení popovídat a poté jsme si společně zahráli hru zaměřenou na paměť a rychlou reakci. Pak se uskutečnila diskuse ve dvou skupinách, v nichž jsme sdíleli téma listopadové Crossny – Písmo svaté, Bible. Každý si vybral určitý krátký úryvek z Bible a mohl ostatním sdělit, co to pro něj znamená a zda mluvil či mluví o Bibli s rodinou, případně s přáteli. Měli jsme tak příležitost se vzájemně obohatit a také dozvědět, co říká o Písmu papež František, nebo které biblické knihy mohou být pro nás inspirativní. 

Jelikož je v listopadu možnost získat plnomocné odpustky určené duším v očistci, odebrali jsme se k místnímu hřbitovu a pomodlili se za zemřelé. Tam nám na závěr také otec Tomáš Strogan požehnal a my jsme se pak rozjeli do svých domovů, nepochybně s vidinou, že se opět setkáme na dalších akcích.

Tomáš Piskovský, účastník akce