Crossna říjen

Říjnová Crossna se konala v Kostelci na Hané. Den jejího konání připadl nejen na první pátek ale i první den měsíce. 

Začali jsme mší v kostele sv. Jakuba Staršího. Tématem spolča byla mše svatá, proto byly důležité části mše komentovány pro lepší pochopení a názornost průběhu mše.

Po mši jsme se přesunuli na místní faru, kde bylo připraveno občerstvení, při kterém jsme si mohli povídat a seznámit se s druhými, za tímto účelem následně proběhla i hra na prolomení ledů. Po skončení hry začali diskuze, které vedly sestry Rubanovy. Při nich jsme se dozvěděli důležitost a význam každé části bohoslužby a že je třeba tu hodinu v kostele neprospat, ale těšit se, že můžeme slyšet Boží slovo a zažít slavení eucharistie. A že s Pánem nemáme být pouze v kostele, ale máme ho vpouštět do našeho běžného života.

Spolčo bylo zakončeno modlitbou, po které jsme se vrátili do svých domovů znovu o pár myšlenek obohacenější.

Martin Vopalecký, účastník spolča