Spolčo VIP říjen

V pátek 15. října se konalo první Spolčo VIP (věřící i v pátek) v tomto školním roce. 

Akce začala společnou mší svatou v prostějovském kostele Povýšení svatého Kříže, která začala v 18.00.

Po mši svaté jsme se přesunuli do budovy Cyrilometodějského gymnázia, kde měla probíhat přednáška. 

Před ní jsme měli chvilku na to, abychom si mohli popovídat a občerstvit se.

Hlavním tématem byla problematika LGBTQ+, o které přednášel P. Jan Polák. Přednáška byla zajímavá a získali jsme spoustu nových poznatků. Ke konci přednášky byl také prostor k diskusi. 

Spolčo bylo zakončeno společnou modlitbou a požehnáním P. Jana Poláka. Poté jsme se rozutekli do svých domovů obohaceni náměty k přemýšlení.

Honza Frelich, účastník akce