Prosincová Crossna

Již tradičně se prosincová Crossna konala první pátek v prosinci. Začali jsme mší v kostele u svatých Petra a Pavla, kterou sloužil výjimečně otec Pavel Čáp. Poté jsme se přesunuli na nově zrekonstruovanou Petrskou faru, kde se měl konat zbytek programu. Na začátku jsme měli možnost se přivítat a popovídat si, posedět u čaje a něčeho dobrého.

Na úvod jsme si zahráli seznamovací hru a následně jsme se rozdělili do skupinek podle věku. Tématem bylo Ježíš jako přítel, což jsme probírali ve skupinkách a vzájemně jsme sdíleli své názory a postřehy. Spolčo jsme zakončili společnou modlitbou. Vraceli jsme se obohaceni a radostní do svých domovů. Celou Crossnu panovala příjemná a přátelská atmosféra, která je tam ostatně vždycky.

Nela Mráčková, účastnice spolča