Crossna září

‌Ahoj! Zkoušíme, tady máš písničky a začínáme. Takto, alespoň pro mě, začala první crossna v novém školním roce. Po zkoušce scholy, která začínala nově již v šest hodin, následovala mše svatá jak jinak než pod vedením našeho kaplana pro mládež o. Tomáše Strogana.

Po mši svaté jsme vyrazili na faru, kde byl na úvod již tradičně volný prostor ke sdílení nových zážitků. Tentokrát se většina rozhovorů točila kolem prázdnin, což po dvou měsících zajisté nebylo na škodu. Někteří využili možnosti svátosti smíření či osobního rozhovoru.

Liduška Rubanová s Verčou Janíkovou si připravily aktivitu na seznámení a následovala diskuse na téma „Církev a naše role v ní.“ Dostala jsem na starost skupinku mladších, zatímco diskusi pro starší si připravila Anička Burešová. Byla jsem moc mile překvapena vyspělostí názorů a otevřeností mé skupinky. Velmi často z jejich úst zaznívalo, že vnímají sebe jako součást církve, a že svoji víru nenechávají ve zdech kostela. Po zpytování svědomí následovala ještě společná závěrečná modlitba a požehnání, kterým se s námi zároveň rozloučil o. Strogan. My jsme ještě dokončili započaté diskuse a rozešli se domů zase o něco bohatší.

Beátka Hynková, animátorka

Napsat komentář